Transavia-cao niet voor FNV-leden

Transavia-cao niet voor FNV-leden

De rechter heeft FNV gelijk gegeven in een procedure die door de bond was aangespannen tegen Transavia. Eind 2015 sloot het bedrijf voor het grondpersoneel een cao. FNV tekende de cao als enige bond niet. De bond was het niet met de ‘verslechteringen’ eens, waaronder het verlies van zes vrije dagen.

De rechter oordeelde dat in het geval van het Transavia grondpersoneel de andere vakbonden niet voldoende representatief zijn om namens de FNV-leden een cao af te sluiten.
Volgens FNV-bestuurder Boufangacha is dit een bijzondere uitspraak ‘die belangrijk is voor andere sectoren waar cao’s worden afgesloten met verslechteringen zonder de FNV’. Hij wijst onder meer op de onlangs afgesloten cao voor schilders, waar de grote bonden buitenspel stonden en de werkgevers met LBV tot een akkoord kwamen.
De rechter oordeelde dat de FNV-leden erop mogen vertrouwen dat hun vakbond de cao voor hen afsluit. De twee kleinere bonden zijn volgens de rechter niet representatief om cao-afspraken te kunnen maken namens de leden van de FNV, dat veruit de grootste vakbond is bij Transavia.
Inmiddels zijn er nieuwe cao-onderhandelingen gestart bij Transavia, waaraan ook de FNV weer deelneemt.
Bron: FNV 11-04-2017