,

Herkeuringsachterstand UWV kost werkgevers miljoenen

Herkeuringsachterstand UWV kost werkgevers miljoenen

Volgens berekeningen van Aon kost de achterstand in herkeuringen bij het UWV werkgevers miljoenen. Het wegwerken van die achterstand zou jaarlijks een besparing kunnen opleveren van € 870 miljoen.

Door gebrek aan capaciteit is er een grote achterstand bij de herkeuringen van arbeidsongeschikte werknemers bij het UWV. Circa 150.000 arbeidsongeschikten zouden jaren geleden al herkeurd moeten worden. Uitkeringen voor arbeidsongeschikten worden voor het grootste deel door werkgevers gefinancierd: de eerste tien jaar door een directe doorbelasting van uitkeringen en daarna door een landelijke werkgeverspremie. Een uitkering kost jaarlijks minimaal € 10.000. Uitgaande van 150.000 arbeidsongeschikten die herkeurd hadden moeten worden, betalen werkgevers dus jaarlijks € 1,5 miljard aan uitkeringen, zonder dat is vastgesteld of deze mensen weer arbeidsfit zijn. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat 58% van de arbeidsongeschikten weer (deels) aan de slag zou kunnen. Dat betekent dat het wegwerken van de achterstanden werkgevers jaarlijks grofweg € 870 miljoen zou kunnen besparen.
Begin 2016 beloofde minister Asscher dat de achterstand nog in dat jaar zou worden weggewerkt, onder meer door de capaciteit voor herkeuringen te vergroten. Inmiddels is de achterstand nog altijd even groot en het ziet er niet naar uit dat de achterstand snel wordt weggewerkt. Uit de laatste cijfers van UWV blijkt dat het aantal herbeoordelingen bij WIA-uitkeringen in één jaar tijd met 10% is afgenomen. Terwijl voor dezelfde groep het aantal uitkeringen met 10% toenam.
Werkgevers hebben sinds de invoering van de Modernisering Ziektewet meer verantwoordelijkheid voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers en zijn verplicht tot het doorbetalen van lonen. Steeds meer werkgevers pakken de handschoen op en maken actief werk van re-integratie. Herkeuringen kunnen daarbij helpen. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en verzekeraars hebben de mogelijkheid om een herkeuring door het UWV af te dwingen. Werkgevers die publiek verzekerd zijn, dus via het UWV, kunnen een herkeuring niet afdwingen maar wel aanvragen. Aon raadt werkgevers en verzekeraars aan om dat ook te doen. Een herkeuring die leidt tot een gedeeltelijke re-integratie, is winst voor werkgevers, de uitkeringsinstantie, de arbeidsmarkt die steeds meer onder druk staat én de werknemer die weer meetelt op de arbeidsmarkt. Bovendien bestaan er gunstige voorwaarden voor werkgevers om mensen die re-integreren aan te nemen.
Bron: Aon 6-02-2017