,

Minder ontslagen via rechter of UWV

Minder ontslagen via rechter of UWV

In 2015 zijn ruim 23.000 werknemers ontslagen via de kantonrechter of het UWV. Dat is ongeveer een kwart minder dan het jaar daarvoor en bijna de helft minder dan in 2013.

Het aantal ontslagen via de kantonrecht liep tussen 2013 en 2015 terug van 10.100 naar 5.600. Het betreft hier alleen werknemers met een vast contract. In 2013 kende de ontslagroute via het UWV een piek van 35.600 ontslagen. In 2015 was dit gehalveerd tot 17.800. Behalve via UWV en de kantonrechter worden de meeste mensen als gevolg van een faillissement ontslagen. In 2013 was dit in 7 op de 10 ontslagen het geval. Van na 2013 zijn nog geen cijfers over de faillissementsontslagen beschikbaar.
Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is per 1 juli 2015 de ontslagwetgeving gewijzigd. Kon voor die datum een werkgever nog kiezen voor de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter, sindsdien wordt die route bepaald door de reden van het ontslag. Bij bedrijfseconomische redenen of twee jaar arbeidsongeschiktheid kan een werkgever terecht bij het UWV. Ontslagen om andere redenen verlopen sinds de wetswijziging via de rechter.
In 2015 werden 13.700 mensen via het UWV ontslagen om bedrijfseconomische redenen en 3.600 vanwege arbeidsongeschiktheid. Bijna 490 mensen werden ontslagen om overige redenen, zoals een arbeidsconflict. In de jaren daarvoor schommelde dit laatste aantal rond de 1000. Het aantal ontslagen via het UWV om bedrijfseconomische redenen is tussen 2013 en 2015 ruim gehalveerd.
In 6 op de 10 ontslaggevallen via het UWV was de persoon die ontslagen werd in 2015 een 45-plusser: ruim 5.700 werknemers in de leeftijd van 45 – 54 jaar, bijna 5.100 werknemers van 55 jaar en ouder.
Bron: CBS 6-02-2017