Subsidie voor verwijderen asbestdaken

Subsidie voor verwijderen asbestdaken

Voor het verwijderen van asbestdaken is in 2017 opnieuw subsidie beschikbaar. Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden om het risico daarvan voor de gezondheid te beperken. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft het subsidieplafond voor volgend jaar vastgesteld op 15 miljoen euro. Voor 2016 was er 10 miljoen beschikbaar om het verwijderen van de daken een impuls te geven.

Asbestdaken kunnen in de buitenlucht verweren waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
Aanvragen van de subsidie kan door degene die de kosten van de verwijdering van het dak betaalt, doorgaans zal dat de eigenaar zijn. De regeling staat open voor particulieren en (agrarische) ondernemers.
Bron: Staatscourant 2016, nr. 61980