Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar

Het Handboek Loonheffingen 2018 is net als voorgaande jaren online te raadplegen. De pdf-versie van het Handboek Loonheffingen volgt nog.
Tevens is een vierde editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. In deze editie zijn drie onderwerpen toegevoegd:

lage percentage sectorpremie: verruiming, verduidelijking en wijziging van het gebruik;
afkoopkortingen in 2018 bij afkoop pensioen in eigen beheer;
bedragen lage-inkomensvoordeel 2018.

Deze toevoegingen zijn ook verwerkt in het Handboek Loonheffingen.
Bron: Belastingdienst 9-03-2018