Cao-lonen licht gestegen

Cao-lonen licht gestegen

Volgens gegevens van het CBS zijn de cao-lonen in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 1,5%, iets meer dan de stijging van de consumentenprijzen (1,4)%. Ondanks dat de economie aantrekt, blijft de ontwikkeling van de cao lonen nog wel iets achter bij de cao-loonontwikkeling van vorig jaar (1,8%).

De hoogste cao-loonstijging dit jaar deed zich voor in de landbouw met 2,2%. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door de loonsverhogingen dit jaar in de cao’s Glastuinbouw en Productiegerichte Dierhouderij. In het onderwijs waren de lonen daarentegen 0,2% lager dan een jaar eerder. Vorig jaar kende het onderwijs nog de hoogste loonstijging met 3,9%. Het onderwijs blijft nu achter omdat voor vier grote onderwijs-cao’s nog geen loonsverhoging is afgesproken voor 2017. Ook de verwerking van eenmalige uitkeringen die onderdeel uitmaken van de bijzondere beloningen, speelt een rol. Exclusief deze bijzondere beloningen stijgen de lonen bij het onderwijs in het derde kwartaal met 0,2%.
Voor een drietal bedrijfstakken zijn nog geen ontwikkelingen van de cao-lonen bekend. Dit betreft de Verhuur en handel van onroerend goed, Openbaar bestuur en overheidsdiensten en Overige dienstverlening waar voor het merendeel van de cao’s in deze bedrijfstakken nog geen nieuwe akkoorden zijn afgesloten.
Wordt gekeken naar het onderscheid particuliere sector, gesubsidieerde sector en overheid, dan is de cao-loonontwikkeling in de sector overheid het laagst met 0,3%. Dit komt voornamelijk doordat bij de lopende overheid-cao’s (waaronder ook de cao’s in het onderwijs) in de eerste drie kwartalen van 2017 een lagere loonsverhoging is afgesproken dan in dezelfde periode van vorig jaar. In 2016 deed zich in de cao-sector overheid nog de grootste loonstijging voor (3,4 procent). Bij de particuliere bedrijven bedroeg de cao-loonontwikkeling dit jaar en vorig jaar 1,6%. Voor de gesubsidieerde sector komt de stijging van de cao-lonen in het derde kwartaal uit op 1,9% tegen 1,4% vorig jaar.
Het voorlopige cijfer over het derde kwartaal van 2017 is gebaseerd op 80% van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.
Bron: CBS, 5 oktober 2017