,

Pensioen in eigen beheer wordt uitgefaseerd

Pensioen in eigen beheer wordt uitgefaseerd

Het wetsvoorstel Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen en de Novelle Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen zijn op 7 maart met algemene stemmen aangenomen door de Eerste Kamer.

Vanwege het aanhouden van het wetsvoorstel en de indiening van de novelle is de ingangsdatum van de uitfasering verschoven van 1 januari 2017 naar 1 april 2017. De door de staatssecretaris eerder toegezegde coulanceperiode van drie maanden blijft bestaan, zodat de dga na invoering per 1 april tot 1 juli 2017 de tijd heeft om de pensioentoezegging ‘premievrij’ te maken (ofwel de opbouw te stoppen).
Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris een tweetal conceptbesluiten met de kamerstukken meegestuurd. In het eerste conceptbesluit voor de loonbelasting is de drie maanden coulancetermijn geregeld. In een conceptbesluit voor de vennootschapsbelasting is aangegeven onder welke voorwaarden aftrek van de actiefpost voor toekomstige indexatielasten mogelijk is.
Bron: EK 7-03-2017