,

Overkoepelende cao modedetailhandel stap dichterbij

Overkoepelende cao modedetailhandel stap dichterbij

De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) heeft met vakbonden CNV en RMU overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Grootwinkelbedrijven in textiel.

Belangrijke afspraak in de cao is dat voor werknemers die na 1 januari 2013 in dienst zijn getreden de afspraken uit de cao Fashion, sport en lifestyle één op één gelden. Voor hen betekent dit onder andere dat de salarisschalen per 1 april met 2,77% worden verhoogd. Verder wordt voor deze groep medewerkers de toeslag voor het werken op zaterdagavond en zondag verlaagd van 100% naar 50%. Wel is er afgesproken dat dit voor huidige medewerkers gecompenseerd wordt.
Voor medewerkers die in dienst zijn gekomen voor 1 september 2013 blijven de meeste arbeidsvoorwaarden hetzelfde blijven als nu het geval is.Voor hen is een structurele loonsverhoging afgesproken van 1% per 1 januari 2018.
Het streven is per 1 juli 2018 één overkoepelende cao voor de gehele modedetailhandel af te sluiten.
FNV was geen partij bij dit onderhandelingsresultaat voor de cao Grootwinkelbedrijven in Textiel.
Bron: CNV Vakmensen 6-02-2017; FaschionUnited 7-02-2017