Eerste kwartaal 2017 hogere loonafspraken in cao-overleg

Eerste kwartaal 2017 hogere loonafspraken in cao-overleg

De loonafspraken in het cao-overleg liepen in de eerste drie maanden van 2017 met een gemiddelde van 1,59% iets op vergeleken met 2016. In januari (1,69%) en maart (1,63%) waren de maandgemiddelden iets hoger, in februari daarentegen juist iets lager (1,47%) dan de 1,5% van vorig jaar.

Ondanks de lichte stijging noemt werkgeversvereniging AWVN de loonontwikkeling nog steeds ‘verstandig’. Cao-onderhandelaars laten zich volgens AWVN in de meeste gevallen leiden door de draagkracht van de sector of het bedrijf waarvoor zij onderhandelen en door het principe dat het geld eerst verdiend moet worden voordat het kan worden uitgegeven. In 2017 zijn tot dusver loonafspraken gemaakt die tussen sectoren uiteenlopen van ruim onder 1% tot bijna 2%.
In maart kwamen 10 nieuwe cao’s tot stand. In 2017 lopen in totaal 411 cao’s af voor 2,75 miljoen werknemers. Inmiddels is 19% van de in 2017 aflopende cao’s vernieuwd. Onder deze afgesloten cao’s vallen 570.000 werknemers.
Bron: AWVN, 12 april 2017